Regulamin


§ 1
Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowe SOLID JOLANTA BIEGAŃSKA, z siedzibą w miejscowości Warzymice 99b, 72-005 Przecław, NIP 852-002-23-83 REGON 810571833, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Adres korespondencyjny: Warzymice 99b, 72-005 Przecław.
§ 2
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wyrobów jubilerskich m.in. za pośrednictwem sieci Internet. Sprzedaż realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT w stawce 23%.
§ 3
Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem witryny internetowej www.galeriachaber.pl, informacji na temat zamówienia można uzyskać pod adresem biuro@galeriachaber.pl lub pod numerem telefonu +48 603170880 lub +48 507025920 /koszt połączenia wg stawek operatora/.
Zamówień może dokonywać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 4
Towar może zostać dostarczony w następujący sposób:
• przesyłką poleconą ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy przedpłacie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (indywidualnie lub też przez platformę transferuj.pl). Koszt pakowania i wysyłki wynosi 5 zł, typowy termin dostawy to 3-4 dni robocze (zależy on jednak od Poczty Polskiej);
• przesyłką poleconą priorytetową za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy przedpłacie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (indywidualnie lub też przez platformę transferuj.pl). Koszt pakowania i wysyłki wynosi 9 zł, typowy termin dostawy to 2-3 dni robocze (zależy on jednak od Poczty Polskiej);
• przesyłką za pośrednictwem Firmy Kurierskiej (DHL), przy przedpłacie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (indywidualnie lub też przez platformę transferuj.pl). Koszt pakowania i wysyłki wynosi 20 zł, typowy termin dostawy to 1-2 dni robocze;
• odbiór osobisty (Sklep przy ul. Jagiellońskiej 7, Szczecin; godziny otwarcia poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00, sobota 10:00 - 14:00, niedziela - nieczynne) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 603 170 880 lub 507 025 920 /koszt połączenia wg stawek operatora/. Towar dostępny jest do odbioru począwszy od kolejnego dnia po dokonania zamówienia, przez 3 dni robocze. Po w/w czasie w przypadku braku odbioru lub kontaktu ponownie staje się dostępny na stronach Galerii.
Koszt dostawy uzależniony jest również od zamawianej ilości. Powyższe kwoty podane są w wypadku zamówienia jednej sztuki towaru, a zwiększenie kwoty dostawy uzależnione jest od całkowitej masy towaru zamówionego przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie, iż kwoty te mogą się zmienić w zależności od powyższych okoliczności. Zamówienia o wartości powyżej 400,00 zł dostarczane są na koszt Galerii. Wszystkie towary są opakowane w ozdobne pudełka, dołączany jest również paragon oraz metka stanowiące podstawę ewentualnych reklamacji z wyjątkiem sytuacji gdy Kupujący wybiera opcję "prezent", co oznacza, iż towar wysyłany jest bez widocznych cen zakupu. Zamawiający otrzymuje jednak paragon oraz metkę na swój adres, co stanowi podstawę do ewentualnych reklamacji lub zwrotów.
§ 5
Możliwe jest zastosowanie innych sposobów dostawy (np. płatność przy pobraniu), po uzgodnieniu takiej formy dostawy i jej warunków ze Sprzedawcą niezwłocznie po dokonaniu zakupu.
§ 6
Zamówione towary zostaną wysłane w terminie:
• maksymalnie 7 dni od dnia wpływu zapłaty na rachunek bankowy sprzedawcy, w przypadku przedpłaty.
• maksymalnie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, w przypadku płatności przez platformę transferuj.pl.
Sprzedawca, w miarę możliwości, dołoży starań, aby zamówienie zostało wysłane w terminie krótszym niż wyżej wymienione (zwyczajowo w ciągu 24h od zaksięgowania środków na koncie). Jeśli Klient nie otrzyma towaru w terminie 7 dni od dnia wysłania (o którym zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie), powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. W przypadku niedostarczenia przesyłki z winy Poczty Polskiej należy reklamować usługę pocztową, analogicznie w przypadku Firmy Kurierskiej. W przypadku, gdy wynika to z winy sklepu, Klient otrzyma zwrot wpłaconej przedpłaty lub, jeśli wyrazi takie życzenie, ten sam lub inny towar o tej samej cenie, w miarę dostępności towaru w magazynie.
§ 7
W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 300,00 zł (jednorazowo lub sumarycznie w ciągu doby od jednego Klienta), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do akceptacji płatności jedynie w formie przelewu na rachunek bankowy o numerze: 12 1050 1559 1000 0022 9383 1786, o czym niezwłocznie Klienta poinformuje.
§ 8
Klient po złożeniu zamówienia dokonuje wyboru formy płatności. W przypadku wyboru opcji płatności online przekierowany zostaje do strony transferuj.pl i tam uiszcza opłatę ze swojego systemu bankowego. W przypadku gdy Klient wybierze jako formę płatności przelew ma 3 dni robocze na uiszczenie opłaty przelewem. Do tego czasu produkt widnieje na stronie Galerii jako „chwilowo niedostępny”. Rezerwacja wygasa wraz z przekroczeniem terminu wpłaty na konto bankowe lub towar zostaje oznaczony jako „sprzedany” po zaksięgowaniu wpłaty na konto Galerii oraz wysłany na adres wskazany przez Klienta.
§ 9
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Sprzedawca gwarantuje dostawę jednej sztuki każdego oferowanego towaru, wolnego od wad i uszkodzeń, zakup większych ilości tego samego towaru możliwy jest jedynie w miarę możliwości i stanów magazynowych Sprzedawcy. W przypadku pojedynczych przedmiotów Klient powinien się upewnić bezpośrednio kontaktując się ze Sprzedawcą o możliwości wysłania większej ich ilości.
§ 10
Klient wraz z towarem otrzymuje paragon fiskalny oraz metkę sprzedawcy, które stanowią dowód zakupu i są podstawą ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
§ 11
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do odesłania zamówionych towarów na adres korespondencyjny firmy, a także do wypełnienia uprzednio formularza zwrotu dostępnego na stronie Galerii, gdzie poda numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci koszt zamówionych towarów, koszt przesyłki towaru pozostaje po stronie Sklepu - uwzględniając najtańszą formę dostawy udostępnioną przez Sklep. Towar może zostać zwrócony jedynie z metką firmową, Klienta prosi się także o dołączenie paragonu (bądź innego dowodu zakupu w tym bankowego potwierdzenia przelewu), nie posiadający śladów użytkowania. Klient może również zadeklarować chęć wymiany towaru na podobny egzemplarz lub towar o zbliżonej kwocie. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Zwrotom podlega jedynie towar nieuszkodzony i kompletny. Możliwy jest zwrot części zamówienia. Sprzedawca po rozpatrzeniu przypadku zwrotu i otrzymaniu przesyłki spełniającej powyższe zastrzeżenia, przesyła zwrot gotówki, o wartości produktu wraz z kosztem transportu na konto wskazane w formularzu zwrotu, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych.
§ 12
Jeśli Klient po odebraniu towaru znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie odesłać towar na adres siedziby Sprzedawcy, zawiadamiając przy tym Sprzedawcę, wypełniając uprzednio formularz reklamacji, dostępny na stronie Galerii, w którym poinformuje o charakterze wady bądź uszkodzenia oraz o numerze rachunku bankowego celem ewentualnego zwrotu kosztu towaru. Klient może wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail (dane kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT), w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących postępowania reklamacyjnego. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych za pobraniem. Koszt dostawy towaru reklamowanego i odsyłanego po ewentualnej naprawie pokrywa Sprzedawca. Reklamacje towaru są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy egzemplarz, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), sklep zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary o tej samej (lub zbliżonej) cenie do wyboru. Możliwy jest także zwrot kosztu zakupu towaru w kwocie odpowiadającej wartości towaru. Czas na ewentualny zwrot reklamacyjny towaru wynosi 14 dni. Sprzedawca może także zaproponować inne rozwiązania, z których może skorzystać Klient np. kupon rabatowy itp. oczywiście za zgodą Klienta. Klient może każdorazowo zaproponować formę rekompensaty za pośrednictwem poczty e-mail.
§ 13
Sprzedawca zastrzega sobie, iż wstrzyma rozpatrywanie tych reklamacji/zwrotów, które nie zostaną wcześniej zgłoszone formularzem wypełnionym przed wysyłką towaru do Sprzedawcy oraz w sposób kompletny i poprawny z podaniem wszystkich danych przez Klienta.
§ 14
O wszelkich zmianach w regulaminie Klienci będą informowani drogą elektroniczną.
§ 15
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
§ 16
Wymagania sprzętowe i programowe do korzystania ze strony Galerii:
 • komputer z procesorem porównywalnym z Intel Pentium III 500 MHZ lub nowszym,
 • łącze internetowe - 128 kbs lub szybsze,
 • czynna skrzynka poczty elektronicznej,
 • system operacyjny: wszelkie systemy Apple, Google, Microsoft,
 • Strona obsługiwana jest przy każdej rozdzielczości ekranu, rekomendowaną rozdzieczością jest 1920x1080,
 • przeglądarka internetowa: zalecamy Mozilla Firefox (platforma poprawnie pracuje z programem MS Internet Expoler ver. 6 lub nowszej, Google Chrome 2, Opera 10, Safari 4).

Galeria Chaber
© Copyright Galeriachaber.pl 2006-2015
engine by: inote.pl

Gwarancja

Wczytywanie danych...